Gunnar Aase

Gunnar Aase produserer sølvbestikket Eldel og Aase to elegante mønstre med hver sine ytterpunkter hva design og form angår. Gunnar Aase produserer også sølvplett brett og tinnkrus. Utover dette utfører Gunnar Aase en del reparasjoner, polering og forsølving og tar på seg større restaurerings oppdrag. Gunnar Aase leverer sølvprodukter av høy håndverksmessig kvalitet.

Gunnar Aase holder til i Alversund utenfor Bergen.


Sølv er tradisjon

I Norge ble de første sølv-skjeene laget i begynnelsen av 1300-tallet. Hver skje fikk en individuell utforming, gjerne med forseggjorte ornamenter og eierens navn. Vakkert og praktisk, den gangen tok man nemlig med sin egen skje i gjestebud. En slik skje var et statussymbol og hyppig benyttet som betalingsmiddel. Gaffel i sølv kom på 1500-tallet, mens kniv med sølvskaft først ble vanlig mot slutten av 1700-årene. Rundt 1760 gjorde rokokkoen sitt inntog i Norge, og sølvskjeene får etterhvert sine velkjente klassiske former. Moderne sølvsmedkunst viderefører stolte håndverkstradisjoner og forener det beste i gamle mønstre med ny design. I Norge er sølv tradisjon og eleganse, en invitasjon til matglede i hverdag og fest.